O okularach

Nasze oczy to niezwykle ważny zmysł. Jest to zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez zakres promieniowania elektromagnetycznego ze środowiska oraz ogół czynności związanych z analizą tych bodźców, czyli widzeniem.

Wady wzroku

- krótkowzroczność 
- nadwzroczność
- presbiopia 
- astygmatyzm
- ślepota barw
- zez
- zaćma
- jaskra
- ślepota

Wady wzroku koryguje się indywidualnie dopasowanymi soczewkami okularowymi.        Spośród nich wyróżniamy:


Soczewki jednoogniskowe

Podstawowe soczewki okularowe stosowane głównie do korekcji wad wzroku. Mogą być wykonane z różnych materiałów oraz posiadać różne konstrukcje.

Konstrukcja sferyczna – soczewka posiada powierzchnię zewnętrzną będącą wycinkiem sfery, co oznacza, że jej krzywizna ma jednakowy promień na całej powierzchni. Powierzchnia wewnętrzna takiej soczewki może być sferyczna (soczewka o mocy sferycznej) lub toryczna (soczewka astygmatyczna).

Konstrukcja asferyczna – kształt powierzchni wypukłej jest wynikiem obliczeń mających na celu skonstruowanie soczewki cieńszej, bardziej płaskiej z lepiej skorygowanymi abberacjami niż w soczewce sferycznej. Konstrukcje te są stosowane głownie w soczewkach średnio i wysokoindeksowych, aby dodatkowo zmniejszać grubość soczewek służących do korekcji dużych wad wzroku.

Konstrukcja asferyczna typu Omega (Izoplast 150 ASP)– soczewka przeznaczona do korekcji dużej dalekowzroczności. Charakteryzuje się polepszeniem jakości obrazu w centralnej części soczewki (obszar o średnicy 43 mm) z jednoczesnym zmniejszeniem jej grubości. Jest szczególnym przypadkiem soczewki asferycznej.

Soczewka pryzmatyczna – soczewka służąca do korekcji zaburzeń widzenia obuocznego. Jako soczewki pryzmatyczne można wykonać soczewki jednoogniskowe, dwuogniskowe i progresywne.

soczewki dwuogniskowe (bifokalne)

Przeznaczone dla osób (presbiopów - patrz: poradnik) które potrzebują dwóch par okularów: do dali oraz bliży (lub jednej pary - lecz nie chcą ściągać i zakładać okularów w zależności od tego do czego ich potrzebują)

Soczewki dwuogniskowe (bifokalne) - charakteryzują się widoczną linią podziału pomiędzy obszarem do dali a obszarem do bliży. Występuję podczas patrzenia wyraźny przeskok przy zmianie patrzenia pomiędzy obszarem dalekim a bliżą.
W niektórych przypadkach może występować nieostry obraz podczas patrzenia na obszary pośrednie (pomiędzy 50cm a 1m).

Soczewki progresywne (wieloogniskowe) –  to rozwiązanie, które umożliwia prezbiopowi wyraźne widzenie przedmiotów, niezależnie od tego, w jakiej odległości się znajdują.

W soczewce progresywnej moc optyczna zmienia się w sposób płynny – najmniejsza jest na górze a największa na dole soczewki.